Bedriftsnett

Dette er løsningen for bedrifter med avdelingskontorer som ønsker en lukket nettløsning. Mynet kan både levere en helt lukket løsning atskilt fra internett, eller en VPN-løsning – der trafikken krypteres og ledes gjennom «tunneler» fra A til B.

Les mer →

xDSL

XDSL er en samlebetegnelse på alle typer DSL-baserte bredbånd. Dette er veldig stabile løsninger med svært få feil – og som gjerne benytter seg av allerede eksisterende ledningsnett. Denne typen bredbånd har en kapasitet på mellom 2–8 Mbit – der våre løsninger gjerne er synkrone; det vil si samme hastighet ut som inn.

Les mer →

Trådløslink

Trådløslink – eller radiolink – kan være en løsning for deg som per i dag ikke har fiberkabel fram til bygget. Mynet benytter utelukkende profesjonelt utstyr med god rekkevidde – vi har eksempelvis levert løsninger som sørger for  nett 18 km unna basen.

Les mer →

Fiber

Mynet leverer fiberløsninger med kapasitet fra 10 Mbit opp til Gbit. Pris og kapasitet avhenger av hva som allerede finnes av nett inn til din bedrift – og det er noe vi kan kartlegge for deg.

Les mer →