Strømbrudd 25.02.2019 kl 13.45


Stømmen var borte i ca 2 minutter. Ingen kritiske komponenter i vårt driftsmiljø ble berørt. Noen av våre tjenester kan ha vært utilgjengelig i forbindelse med omkobling av internettsamband. Årsak til feil i strømnettet er enda ukjent.