Driftsmeldinger

11.12.2018 – 09.15 (oppdatert 11.40)
Feil er rettet, venter på tilbakemelding på årsak fra leverandør.