xDSL

XDSL er en samlebetegnelse på alle typer DSL-baserte bredbånd. Dette er veldig stabile løsninger med svært få feil – og som gjerne benytter seg av allerede eksisterende ledningsnett. Denne typen bredbånd har en kapasitet på mellom 2–8 Mbit – der våre løsninger gjerne er synkrone; det vil si samme hastighet ut som inn.