Nettverk

Ved enkelte tilfeller har vi installert egne, interne nettverk internt i bedrifter. Dette kan eksempelvis også bli resultatet av en skreddersydd løsning for en klynge bedrifter innenfor et gitt område. Vi sørger på forhånd for en omfattende behovsanalyse.