Sikkerhet

Vi benytter produkter fra StormShield (tidligere NetASQ), som er den beste brannmuren på markedet. Dette er stabile løsninger med ytterst få feil, og som i motsetning til flere andre skanner absolutt all trafikk – både ut og inn av ditt nettverk. Mynet tilbyr et bredt spekter av sikkerhetsløsninger, med ulik ytelse og ulik pris.