Bedriftsnett

Dette er løsningen for bedrifter med avdelingskontorer som ønsker en lukket nettløsning. Mynet kan både levere en helt lukket løsning atskilt fra internett, eller en VPN-løsning – der trafikken krypteres og ledes gjennom «tunneler» fra A til B.