Referanser

Hos Pirbadet leverer vi datautstyr og sørger for drift av data- og serverpark gjennom vår vedlikeholdsavtale. Vi har roterende vaktordning slik at Pirbadet har minst mulig nedetid på grunn av datatrøbbel.

Pirbadet - beliggende i overgangen mellom sjø og land - er Norges største innendørs badeanlegg lokalisert på Brattøra i Trondheim. Pirbadet er samlokalisert med bade- og treningsaktiviteter, og da med et samlet besøk på ca en halv million årlig.

Stiftelsen Trondheim Pirbad

www.Pirbadet.no

Hos Frost Eiendom sørger vi for at alt av datautstyr, servere og styresystemer fungerer optimalt til en hver tid. Med vedlikeholdsavtale og fast timebank er vi alltid et steg foran.

Formålet til driftsselskapet Frost Eiendom er forvaltning og utleie av bolig og næringseiendommer. Vi er i dag en ledende aktør i regionen innen boligutleie, og dette er en posisjon vi skal jobbe aktivt med for å opprettholde.

Frost Eiendom AS

www.frost.no

Hos Sentio Research Group leverer vi og drifter datautstyr og servere. Tilgjengelighet og sikkerhet er svært viktig her, derfor har de valgt RemoteBackup for å sikre sine data.

De siste årene har Sentio vært et av markeds- og meningsmålings- instituttene i Norge med størst vekst. Vi er et av de ledende miljøene innen politiske målinger i Skandinavia, og gjennomfører oppdrag for aktører både i det private næringsliv, akademia og offentlige virksomheter.

Sentio Research Norge AS

www.sentio.no

Hos Nordic Group leverer vi server-, datamaskinpark og Office 365. Nordic Group har også vedlikehold- og supportavtale slik at de ikke trenger å bruke interne ressurser på IT drift.

Nordic Group AS er en ledende eksportør av fersk og frossen sjømatprodukter fra Norge. Bygget på erfaringer fra et privateid eksport selskap for fersk hvitfisk og vill laks siden 1935.

Nordic Group AS

www.nordicgroup.no

Hos Gardelo leverer vi datautstyr og servere. I tillegg supporterer vi deres ansatte både på stedet og via telefon/fjernstyring. Gardelo har RemoteBackup for å sikre kritiske data.

Gardelo Interiørtekstil AS er en grossist innenfor interiørtekstiler. Firmaet ble etablert i 1993 og er i dag vel etablert i det norske markedet.

Gardelo Interiørtekstil AS

www.gardelo.no